Voorwaarden Oudepiratenhits

Op deze pagina vindt u de disclaimer van oudepiratenhits.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

  1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
  2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van oudepiratenhits.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij oudepiratenhits.nl.
  3. Oudepiratenhits.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Oudepiratenhits.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uitspraken van DJ’s.

Doel van oudepiratenhits.nl:

  1. Het doel van oudepiratenhits.nl is het in standhouden van nederlands-, duits-, en engelstalige volksmuziek, dat door etherpiraten gedraaid werd in de jaren 50, 60, 70 en 80 in de breedst mogelijke zin van het woord.