Privacy Policy

Privacy policy:

 1. Door oudepiratenhits.nl te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.
 2. Oudepiratenhits.nl kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren. De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden.
 3. Oudepiratenhits.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.
 4. Oudepiratenhits.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname op onze facebookpagina, chat, of reacties op het programma. Ondanks duidelijke regels voor de medewerkers, is oudepiratenhits.nl niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor uitlatingen en het gedrag van DJ’s van dit muziekstation.
 5. Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Oudepiratenhits.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van eventuele hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker. Oudepiratenhits.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.
 6. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content en de radioplayer berusten bij oudepiratenhits.nl of haar licentiegevers.

 

Voorwaarden voor het plaatsen van reacties op de website (met name de chat):

 • Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties, naar interpretatie van de redactie, te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele reacties te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken.
 • Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan het bestuur, dj’s of andere gebruikers persoonlijk aan te vallen, dan wel zwart te maken.
 • Oudepiratenhits.nl is te allen tijde gerechtigd, bijdragen van derden uit de chatbox te verwijderen en om zonder reden gebruikers uit de chatbox te verwijderen. Tevens zijn de dj’s niet verplicht om in te gaan op aangevraagde verzoekjes via ons verzoekformulier. Oudepiratenhits.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.
 • De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan oudepiratenhits.nl onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.
 • Over deze voorwaarden kan niet met Oudepiratenhits.nl worden gecorrespondeerd.
 • Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met Oudepiratenhits.nl via het contactformulier.